Klima Kontrol Sistemi - IKS205

KLIMA KONTROL SISTEMI

IKS205

Klima kontrol sistemi; programa bağlı bulunan klimaları kontrol etmek için tasarlanmıştır. Sisteme bağlı bulunan klimaların açık olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını izleyebilirsiniz. Program üzerinden veya manuel oalrak açılan klimanun işlevlerini programdan takip edebilirsiniz. Eğer çalışmayan klimalar varsa, bu klimaların hangi nedenden dolayı çalışmadığı detayını alabilirsiniz. Örneğin klima elektrik kesintisinden dolayı çalışmıyorsa bunu program ekranında mesaj olarak görebilirsiniz yada klima ile bağlantı kopukluğu yaşandıysa bunun mesajıda ekranda yeralır.

* Terminaller (IKS 205) ile merkezi kontrol ünitesi (IKS 200) arasında kullanılan bağlantı 2 km'yi destekleyecek DT MF protokolü kullanılır.

*Sistemde kullanılan kablolama alt yapısı standart telefon alt yapısında kullanılan kablodur.

* Alt yapı maliyetleri basit ve standart kabloyla yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

* Bilgisayar ile merkez ünite gerçek zamanlı haberleşmektedir.

* Üniversal yapısı sayesinde bütün klima modellerini desteklemektedir.

* Üniversal bir klimanın açılıp kapanmasını, kontrollü kapanıp durmasını, ısıya duyarlı devreye girip çıkmasını, enerji kesintisini, kontrol dışı durmasını kontrol edebilecek yetkinliğe sahiptir.

*Terminal üniteleri kendi içinde kumanda kontrolünü yapabildiği gibi kumandaları da kendi kutusu içinde entegre edebilecek yapıya sahiptir. Ayrıca kumanda tipi ve SSR tipi olmak üzere iki farklı kafes yapısı vardır.

SSR Tipi: Klimanın kendisine ait power kontrol birimi üzerinden anahtarlama yöntemi ile SSR açıp kapama görevi yapar. Buradaki kontrol klimaya giden enerjinin açılıp kapanmasıile sağlanmaktadır.

Kumanda Tipi: Klimanın kendisine ait kumandası üzerinden veri gönderme işlemlerini yapar. Kontrol kumanda ile IKS 205 terminal ünite üzerinden yapılmaktadır.

*IKS 205 montajları çok rahat yapılabilmektedir. Tasarım gereği klima ile ilgili yapılan bütün bağlantılar kafes altında yapılmaktadır. Bundan dolayı da ayrı bir buat gerekir. Terminal ile klima arası bağlantı tek kutu içinde toparlanmaktadır.

*Akım kontrolü esasına göre çalışır. Bu nedenle kart ile klimanın yük devresi arasında hava boşluğu olmasından dolayı galvanik izolasyon vardır.

*IKS 205 kumanda kontrollü çalışmaktadır.

*SSR kontrollü çalışmaktadır.

*Terminaller akım kontrollü ile çalışmaktadır.

*Terminaller kumanda ile çalışmaktadır. Yapılan bütün işlemler doğrulama kodu ile merkezi üniteye ulaşmaktadır.

* Çok kullanıcılı olarak çalışır.


*Terminaller kendi içerisinde havalandırma sistemine sahiptir.

*Termineller W otomatik sigorta ile korunmaktadır.

*Cihazlarda buzer olduğundan dolayı yapılan işler sürekli ses ile uyarılmaktadır.

*Terminal üniteler bir klimayı hardware üzerinden açıp kapattığı gibi kumanda üzerinden de açıp kapatma yetkinliğine sahiptir.

*RS 232 portu ile lokalde program atılabilir.

*Terminaldeki mikroişlemciler ortam gürültüsüne özel optik kontrollerle izole edilmiştir.

*Sistemde akım kontrolüne bağlı özel data kontrolü bulunmaktadır.

*Sistemde operasyonel yük kontrol devreleri vardır. Bu sayede gerçek zamanlı aşırı yük kontrolleri yapılır.

 

*SQL veritabanını kullanmaktadır.

*Zaman ve süre tanımlatma özelliği.

*Tanımlanan zaman dilimleri dışında çalıştırılır ise uyarı mesajı verir.

*Tüm klimaların konumları bilgisayar ekranından anında izlenir.

*Aç-Kapat-Isı Duyarlı Durdu-Kontrol Dışı Kapandı vb. klima hareketlerini 80 adet kareye bölünmüş ekranda izleyebilirsiniz.

*Klimalarının konumlarını mesajlarla, merkez üniteye belirlenen zaman aralıklarında bildirir.

*Tanımlanan zaman dilimleri dışında çalıştırışır ise uyarı mesajı verir.

*Operatörün seçiciliği artması için klima konumları renklendirilerek bildirilir.

*Tüm klima karelerinde her bir birime ayrı ayrı isim ve numara verilir.

*Ayrıca isteğe bağlı olarak bağımsız bir telefondan veya cep telefonundan klima kontrolü yapılabilir.

*Telsiz veya cep telefonu aramaları için özel sesli mesaj modülleri de vardır.

(Lütfen kapatmak veya açmak istediğiniz klimanın numarasını tuşlayınız gibi.)

*Cep telefonu kontrolü GSM şebekesinden yapılmaktadır. Ara bağlantı ücretleri bedelsizdir.