Endüstriyel Ankesör - G850

ENDÜSTRIYEL ANKESÖR

G850

•AET uyum yasaları çerçevesinde hizmet alımı. 

•Yasa gereği alternatif firmalardan hizmet alınabilir olması. 

•Piyasada etkin güç olan firmaya göre fiyatların daha uygun 

olması. 

•Sistemi kullanan kuruma ek gelir sağlayabilmesi nitelikte 

olması. 

•7 basamak şehir içi, 11 basamak şehirler arası arama özelliği 

olması. 

•Uygun olması nedeniyle ekstra numara çevirmeye gerek 

yoktur. 

•Şu anda kullanılan numara sistemi ile bire bir ayni olması. 

•MahkumIarın ile %50 indirimli konuşma imkanının 

sağlanması ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne ek 

gelir sağlanması. 

•AdaIet Bakanlığı'na yapılan görüşmelerden gelir payı ayrılabilir. 

Kuruma Avantajları

•Yönetim anlık numara takibi yapabilmektir. 

•Ayrıca ses kayıt birimine ihtiyaç yoktur; istek olur ise ses 

kaydı yapabilmektir. 

•DonanımIar bölgesel olarak çağrı merkezinden eş zamanlı 

olarak takip edilebilmektedir. 

•BöIgeseI servis ağımız vardır. Servisler, fatura ile 

belgelendirilebilmektedir. 

•Kart güvenliği ve bilgileri kartta ve Ana bilgisayarlarda tutulur. 

•ÇaIınan ve kaybolan kartlar seri nosu kayıtlı olur ise bloke 

edilerek iadesi yapılabilir. 

•İstenilen her numarada farklı konuşma süresi oluşturulabilir. 

Ülkemize Katkıları

•Hizmet alanında rekabet ortamı oluşturur. 

•AIternatif hizmet olduğu için tek firmaya bağımlılıktan kurtarır. 

•İnsanlarımıza daha hesaplı konuşma imkanı sağlar. 

•İnsanlarımız hesaplı konuşmak için calling kart ve benzeri 

şifre taşıma sistemleriyle uğraşmaz. 

•Projenin tamamı yerli üretim olması nedeniyle kaynaklar iç 

piyasada değerIendirilmiş olur.

Teknik Özellikler: 

•ADSL hat üzerinden çalışmaktadır. 

•Sistemin ses kalitesi şu anki operatörün ses kalitesi ile aynidir. 

•EndüstriyeI koşulara uygundur. 

•DarbeIere dayanıklıdır. 

•Ateşe sıcağa karşı metal gövde vardır. 

•Ahizesi çelik halatlı olup 240 kg yükü taşıyabilecek niteliktedir. 

•Ahizesi koptuğu zaman merkeze alarm olarak bilgi verebilir. 

•Grafik LCD özelliği mevcuttur. 

•SiIinmeyen tuş yazıları 

•MetaI tuş özelliği 

LCD Özellikleri: 

•Konuşmasırasında kalan krediyi gösterir. 

•Aranan numarayıgösterir. 

•Arama süresini gösterir. 

•TanımIanan numaralar dışında numara aranamaz. 

•Temassızsistem olduğu için kartın bulunduğu ortamın 

temizliği çok önemli değildir. 

•Ulaştırma Bakanlığı'nın izni ile yapılan çalışmadır. 

•BTK'nın vermiş olduğu lisans. 

•STH lisansı yetki belgesi. 

•Standart ankesör hizmetine eşdeğer yapı.